Trädgårdstjänster

Trädgårdstjänster & Parkarbete

Vi utför det mesta som har med parkarbete att göra. Ett urval av de tjänster vi utför är:

  • Plantering av träd och växter
  • Rensning av rabatter
  • Träd- och buskbeskärning
  • Häckklippning
  • Gräsklippning
  • Gräs- och slyröjning
  • Sopning av gräsmattor
  • Trädfällning
Tänk på att du kan ha rätt till rutavdrag för vissa av tjänsterna, ex. rensning av rabatter. Gå in på Skatteverkets hemsida och läs mer (www.skv.se) eller fråga oss.